• PITCH & PUTT Liga 2017

  RASPIS ZA 3. i 4. Kolo

  Datum održavanja:

  3. kolo, 13. svibnja 2017. GLK Zagreb, Gradsko igralište

  4. kolo, 14. svibnja 2017. GLK Zagreb, Gradsko igralište

  Organizator: Hrvatska P&P udruga, GLK Zagreb
  Sistem natjecanja: Stroke play 18 polja, 6 kola, ekipno i pojedinačno
  Natjecat. odbor: D. Slamar, S. Novak, S. Jakopović, N. Žufika
  Pravila: The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, Europska P&P udruga, lokalna pravila
  Propozicije:

  Natjecanje traje 6 kola.

  Igra se u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji gospoda, dame, seniori i juniori. Ekipu čine do tri igrača. Mogu se prijaviti i mješovite ekipe. Za plasman ekipe broje se dva bolja rezultata po kolu. U slučaju izjednačenog rezultata za prvoplasiranu ekipu nakon odigranih svih kola, doigravat će se od prvog polja dok jedna ekipa ne ostvari bolji rezultat. Za ostala mjesta odlučuje bolji rezultat na zadnjih 18, 9, 6, 3, 1 polja. U pojedinačnoj konkurenciji zbrajaju se stroke rezultati svih 6 kola. U slučaju izjednačenog rezultata vrijedi jednako kao i kod ekipa.

  Posebna P&P pravila:

  Igra se sa tri palice, od kojih je jedna palica - putter.

  Svi igrači/ce igraju sa istoga početnog područja (tee-a).

  Prvi udarac na svakom polju izvodi se obavezno sa podmetača (tee-a).

  Nije dozvoljeno korištenje usluga caddy-a.

  Pravo nastupa: Svi golf klubovi, odnosno pojedinci učlanjeni u HPPU.
  Prijave:

  Klubovi trebaju e-mailom prijaviti ekipe najkasnije do srijede, 10. svibnja 2017. u HPPU na e-mail: ds.golf@pu.t-com.hr , stjepan.jakopovic22@gmail.com, fax: 01/3391 380, tel: 098/577-867

  Sastav ekipa (imena igrača) treba e-mailom prijaviti do petka, 12. svibnja 2017. do 12,00 sati. U različitim kolima Lige moguć je nastup igrača za različite ekipe istoga kluba. Za pojedino kolo prijavljujete: ime i prezime, HDCP, ekipa, klub i e-mail.

  Startna lista : Mejlom svim sudionicima Lige, na web stranici i oglasnoj ploči GLK Zagreb.
  Liječnička potvrda: Svi prijavljeni natjecatelji moraju u HGS dostaviti liječničku potvrdu prije početka natjecanja. Igrači za koje ne bude dostavljena tražena potvrda neće se moći natjecati.
  HGS kotizacija: 300,00 kn po ekipi za svih 6 kola ukupno, na račun HPPU (naknadno)
  Green-fee: 100 kn po danu i igraču/ci, ukupno 200 kn (igrači sa godišnjom kartom ne plaćaju GF).
  Startnina : 100 kn po danu i igraču/ci, ukupno 200 kn (uključuje piće i hranu na startu te ručak nakon igre).
  Napomena : Distance na dijelu polja igrališta biti će promjenjene u skladu sa P&P pravilima. Točne distance biti će Vam poslane mejlom te objavljene na web stranicama.

   

 • DISTANCE PO POLJIMA (u metrima) :

   

  1. POLJE :                  92 m                         (sa fairwaya desno)

  2. POLJE :                  81                             (sa fairwaya u sredini)

  3. POLJE :                  102                           (sa prednjeg dijela teeja)

  4. POLJE :                  88                             (sa prednjeg dijela teeja)

  5. POLJE :                  65                             (sa fairwaya desno)

  6. POLJE :                  73                             (sa fairwaya lijevo)

  7. POLJE :                  90                             (sa fairwaya u sredini)

  8. POLJE :                  50                             (sa fairwaya desno)

  9. POLJE :                  76 m                         (sa prednjeg dijela teeja)

   

  * Distance su do SREDINE greenova !