• Liga gospode 2017

   


  Glavni raspis

  Naziv natjecanja: HGS Liga Gospode 2017
  Kalendar natjecanja:

  1. Kolo: 21. travanj 2017. GLK Zagreb 1995

  2. Kolo: 22. travanj 2017. GLK Zagreb 1995

  3. Kolo: 23. travanj 2017. GLK Zagreb 1995

  4. Kolo: 26. svibanj 2017. GLK Zagreb 1995

  5. Kolo: 27. svibanj 2017. GLK Zagreb 1995

  6. Kolo: 28. svibanj 2017. GLK Zagreb 1995

  Organizator: Hrvatski Golf savez
  Sistem Natjecanja Stroke play, 4 x 18 polja, Match Play 2 x 18 polja
  Natjecateljski odbor: N. Smoljenović, H. Koštić, S. Skurjeni, D. Pikot,
  M. Mušura, S. Jakopović, L. Karaula
  Sudac: Delegira UHGS
  Pravila: The Royal and Ancient Golf Club St. Andrews, lokalna pravila.
  Propozicije: Natjecanje traje 6 kola. Prvih 4 kola se igra Stroke play, a zadnja dva doigravanje Match Play.
  Iz Prve Lige ispadaju dvije najslabije ekipe doigravanja, a zamijenjuju ih dvije najbolje ekipe doigravanja Druge lige.
  U 2017. g. prva liga broji 10 ekipa.
  Ekipe u Prvoj Ligi igraju svih 6 kola sa bijelih tee oznaka.
  Ekipe u Drugoj Ligi igraju svih 6 kola sa žutih tee oznaka.
  Ekipe čine do tri igrača. Za plasman ekipa, na prva 4 kola, broje se dva bolja rezultata po kolu. U doigravanju, zadnja dva kola, računa se rezultat svih troje igrača.
  Prijave ekipa: Klubovi moraju prijaviti ekipe s brojem igrača najkasnije do petka, 14. travnja 2017. do 10:00 sati, na: office@golfportal.hr
  Prijave igrača:

  Sastav ekipa, tj. imena igrača, moraju se prijaviti do roka objavljenog u raspisu za pojedino kolo.

  Liječnička potvrda:

  Svi prijavljeni natjecatelji moraju HGS-u dostaviti liječničku
  potvrdu prije početka natjecanja, natjecanje bez liječničke potvrde
  neće biti dopušteno.

  Pravo nastupa:

  Svi golf klubovi učlanjeni u HGS.
  Prema plasmanu iz HGS Lige Gospode 2016., pravo natjecanja u
  prvoj HGS Ligi Gospode u 2017. godini ima 10 ekipa:


   GLK Zagreb 1995 I
   GLK Zagreb 1995 II
   GK Ban Jelačić I
   GK Ban Jelačić II
   GK Split 1700
   GK Pula
   GK Parentium
   GK 4 Rijeke
   GK Maksimir
   GK Zagreb Zapad


  Ekipe svih ostalih golf klubova, kao i druge (treće) ekipe iz gornjih
  klubova, mogu se natjecati u Drugoj Ligi.

  Plaćanje:

  Sva plaćanja vrše se na račun Organizatora.
  IBAN : HR6624020061100544350
  Plaća se:
  - Kotizacija
  - Green Fee
  - Startnina

  Kotizacija:

  1.000,00 kn po ekipi za svih 6 kola Lige.
  Uplate moraju biti izvršene nakon prijave ekipa
  do 19. travnja 2017.
  Kotizacija uključuje trošak organizacije turnira, nagrade i obradu
  rezultata.

  Green Fee i startnina:

  Plaća se Organizatoru do 24 sata prije početka natjecanja.
  Cijene Green Fee-a i startnina po igraču:
  - 930,00 kn – Tri dana natjecanja
  o 840,00 kn GF + 90,00 kn startnina
  - 640,00 kn – Dva dana natjecanja
  o 580,00 kn GF + 60,00 kn startnina
  - 330,00 kn – Dan natjecanja
  o 300,00 kn GF + 30,00 kn startnina
  Startnina uključuje vode, banane i energetske čokoladice.
  Ručak nije u organizaciji turnira.

  Nagrade:

    1. Liga:      2. Liga :
    1. Ekipa      1. Ekipa
    2. Ekipa      2. Ekipa
    3. Ekipa      3. Ekipa

   

 • Raspis 1. 2. 3. kolo

  Tee Times 1. Kolo 12:00 sati
  2. kolo 08:00 sati
  3. kolo 08:00 sati
  1. liga Tee off s 1. rupe
  2. liga Tee off s 10. rupe
  Organizator: Hrvatski golf savez
  Sistem natjecanja: Stroke play, 18 polja
  Natjecateljski odbor: N. Smoljenović, H. Koštić, S. Skurjeni, D. Pikot,
  M. Mušura, S. Jakopović, L. Karaula
  Sudac: Delegira UHGS
  Pravila: The Royal and Ancient Golf Club St. Andrews, lokalna pravila.
  Propozicije: Natjecanje traje 6 kola. Prvih 4 kola se igra Stroke play, a zadnja dva doigravanje Match Play.
  Iz Prve Lige ispadaju dvije najslabije ekipe doigravanja, a zamijenjuju ih dvije najbolje ekipe doigravanja Druge lige.
  U 2017. g. prva liga broji 10 ekipa.
  Ekipe u Prvoj Ligi igraju svih 6 kola sa bijelih tee oznaka.
  Ekipe u Drugoj Ligi igraju svih 6 kola sa žutih tee oznaka.
  Ekipe čine do tri igrača. Za plasman ekipa, na prva 4 kola, broje se dva bolja rezultata po kolu. U doigravanju, zadnja dva kola, računa se rezultat svih troje igrača.
  Prijave ekipa: Klubovi moraju prijaviti ekipe s brojem igrača najkasnije do petka, 14. travnja 2017. do 10:00 sati, na: office@golfportal.hr
  Prijave igrača: Klubovi moraju prijaviti igrače ekipa do 19. travnja 2017. do 10:00 sati, na: office@golfportal.hr
  Liječnička potvrda: Svi prijavljeni natjecatelji moraju HGS-u dostaviti liječničku
  potvrdu prije početka natjecanja, natjecanje bez liječničke potvrde
  neće biti dopušteno.
  Plaćanje: Sva plaćanja vrše se na račun Organizatora.
  IBAN : HR6624020061100544350
  Plaća se:
  - Kotizacija
  - Green Fee
  - Startnina
  Kotizacija: 1.000,00 kn po ekipi za svih 6 kola Lige.
  Uplate moraju biti izvršene nakon prijave ekipa
  do 19. travnja 2017.
  Kotizacija uključuje trošak organizacije turnira, nagrade i obradu
  rezultata.
  Green Fee i startnina: Plaća se Organizatoru do 24 sata prije početka natjecanja.
  Cijene Green Fee-a i startnina po igraču:
  - 930,00 kn – Tri dana natjecanja
  o 840,00 kn GF + 90,00 kn startnina
  - 640,00 kn – Dva dana natjecanja
  o 580,00 kn GF + 60,00 kn startnina
  - 330,00 kn – Dan natjecanja
  o 300,00 kn GF + 30,00 kn startnina
  Startnina uključuje vode, banane i energetske čokoladice.
  Ručak nije u organizaciji turnira.